DÒNG THÁNH ÂU TINH

Dòng Thánh Âu Tinh, hay còn được gọi là Dòng Thánh Augustinô, dựa trên giáo huấn của Giám Mục Thành Hippo (354 – 430 SCN), được thành lập năm 1244, sống và quảng bá tinh thần của đời sống cộng đoàn như các cộng đoàn Kitô Hữu sơ khai (Công Vụ Tông Đồ 4, 32-35).

Có rất nhiều cách để diễn tả về Dòng Thánh Âu Tinh, về bản sắc, lịch sử, sứ mệnh hay linh đạo của Dòng. Nhưng trên hết mọi sự, chúng tôi là những người sống tuân giữ những gì chúng tôi đã tuyên hứa trong Tu luật “sống hòa hợp với nhau, cùng một tâm, một trí hướng về Thiên Chúa.” Chúng tôi là các Kitô hữu bị quyến rũ bởi mẫu gương của Thánh Âu Tinh và nếp sống tu trì của Ngài, là những người bạn đồng hành trên hành trình về nhà Cha, cùng xây dựng nên những căn nhà chung và phục vụ Dân Chúa.

Dòng Thánh Âu Tinh

Giới thiệu sơ lược về Dòng Thánh Âu Tinh trên thế giới

Tỉnh Dòng Bỉ

Lịch sử hình thành và phát triển của Tỉnh Dòng Thánh Âu Tinh tại Vương Quốc Bỉ.

Ơn gọi Âu Tinh

Chúng tôi đã là bạn, bạn sẽ là chúng tôi!!

Mục đích chính yếu mà anh em quy tụ cùng nhau là để sống hòa hợp trong cùng một nhà, và đồng tâm nhất trí với nhau hướng về Thiên Chúa.

Anh em đừng coi bất cứ thứ gì là của riêng, nhưng hãy để mọi sự anh em có là của chung. Bề trên sẽ phân phát của ăn áo mặc cho từng anh em, nhưng mỗi người một khác, vì không phải tất cả anh em đều khoẻ mạnh như nhau, nhưng tùy theo nhu cầu riêng mỗi người. Thật vậy, sách Công Vụ Tông Đồ có đoạn: “Họ để mọi sự làm của chung và phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của mình” (Cv 4, 32.-35)