Ơn gọi Âu Tinh

ƠN GỌI ĐỜI TÔI

Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi: “Lạy Thiên Chúa, Chúa muốn điều gì nơi con?” Trong những lúc khó khăn, những cơn nguy khốn, những khi gặp thử thách, tôi tự vấn lòng mình: “Có phải tôi đã sai khi theo Ngài?” “Điều này có nghĩa lý gì?” “Tại…

Read more

Cha Bề Trên Tổng Quyền gặp gỡ các anh em sinh viên.

[Gent, Bỉ] –  Trong hai ngày 27 và 28/5/2016 vừa qua, Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thánh Augustinô – Alejandro Moral Antón, OSA – đã đến, kinh lý mục vụ và làm việc cùng các thành viên trong Ban Quản Trị Tỉnh Dòng. Chiều ngày 28/5, sau khi kết…

Read more

Khám phá 8 Bước đào tạo một Tu sĩ Âu Tinh