Thánh nữ Rita [1381-1457] đã là một trong những vị Thánh phổ biến nhất trong Giáo Hội Công giáo qua nhiều thế kỷ. Bà được gọi là “Thánh của những trường hợp Vô vọng-Impossible”, vì sự đáp ứng tuyệt vời của bà cho những người cầu xin, cũng như các…

Read more