Linh Đạo Dòng Thánh Âu Tinh

Linh đạo của Dòng Thánh Âu Tinh chúng ta bắt nguồn từ việc noi theo Đức Giêsu Kitô dựa vào những lời khuyên Phúc Âm và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Nền linh đạo đấy được hình thành thông qua mẫu gương và những lời dạy dỗ của Thánh Âu Tinh, được bổ sung bởi các giá trị truyền thống của Dòng. Tu Luật Thánh Âu Tinh đóng vai trò cốt lõi trong linh đạo, như là kim chỉ nam cho đời sống và mọi hoạt động, đồng thời cũng thể hiện rõ các giá trị đặc trưng của Dòng chúng ta: Hiệp Nhất, Chân Lý và Bác Ái. 

Cộng đoàn là trung tâm của đời sống tu trì của các tu sĩ Âu Tinh: một cộng đoàn các anh em chung sống hòa hợp với nhau, hiệp nhất một tâm một trí cùng nhau hướng về Thiên Chúa và sẵn lòng phục vụ các nhu cầu của Giáo Hội. Cộng đoàn là hoa trái của tình thương và được biểu lộ bằng tình bạn hữu, mang đến và nuôi dưỡng lòng trung thành, sự tin tưởng, chân thành và hiểu biết lẫn nhau.

Đức Ái nối kết chúng ta trong Đức Kitô, giúp chúng ta nhận ra các dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa trong từng biến cố và hoàn cảnh của cuộc sống. Vì vậy, nhờ việc hiệp nhất trong Đức Ái, chúng ta chia sẻ với nhau những ơn huệ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người và cho người khác.  

Tình bạn hữu của chúng ta trong Đức Kitô không chỉ giúp ích cho sự phát triển nhân cách của mỗi người mà nó còn làm gia tăng sự tự do trong chính cộng đoàn, tại đó một tâm trí cởi mở lành mạnh thúc đẩy sự đối thoại và mang đến cho mọi người một quyền tự do ý chí cần thiết để phục vụ Thiên Chúa một cách tốt hơn. 

Khiêm nhường và khó Nghèo là nền tảng của đời sống chung và đời sống tinh thần của anh em Dòng Âu Tinh. Hai đức tính này kết hợp mật thiết với nhau, theo Thánh Augustinô thì không ai có thể được gọi là “người nghèo của Thiên Chúa” nếu như không biết khiêm nhường. Vì đức Khiêm tốn và Khó nghèo, chúng ta xem tất cả các tài sản, cả về vật chất lẫn tinh thần là của chung. Chúng ta không sở hữu nó như là những tài sản cá nhân, nhưng là do Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta đều là những kẻ hành khất trước mặt Thiên Chúa, vì thế chúng ta sử dụng những của cải vật chất nơi trần thế này như là những công cụ trên con đường hướng về Quê Trời. 

ĐẶC SỦNG 

Nền tảng và căn tính của đời sống các Tu sĩ Âu Tinh đó là đời sống chung, nơi đó anh em tìm cách xây dựng một đường lối hướng về Thiên Chúa thông qua việc phục vụ người khác. Chúng ta thực thi điều đó qua việc chia sẻ cùng nhau không chỉ các giá trị và lý tưởng mà còn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhờ đó chúng ta cố gắng thăng tiến nhờ ân sủng của Thiên Chúa, làm chứng cho mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Giáo Hội. 

Những lời mở đầu trong Tu Luật của Thánh Âu Tinh cung cấp cho ta phương cách: chúng ta cùng đồng tâm nhất trí hướng về Thiên Chúa. Chúng ta là những người lữ khách trong cùng một cuộc hành hương, nơi đó Đấng Kitô là người bạn đồng hành xuyên suốt cùng chúng ta, là con đường và cũng là cùng đích mà chúng ta hướng tới. 

Qua kinh nghiệm và các lời dạy bảo của Thánh Âu Tinh, cuộc hành trình của chúng ta được xây dựng dựa trên ba công việc thiết yếu: liên lỉ tìm kiếm Thiên Chúa bằng đời sống nội tâm sâu sắc, thực hành đức ái đối với anh em chung quanh và không ngừng theo đuổi Chân Lý.  

Trích trong “Hiến Pháp Dòng Thánh Âu Tinh”.