Lược sử Dòng Thánh Âu Tinh

Dòng Thánh Âu tinh, theo tiếng Latin “Ordo sancti Augustini”, viết tắt là O.S.A ban đầu thành lập có tên gọi là Dòng các Ẩn Sĩ Thánh Âu Tinh (O.E.S.A, được đổi tên vào năm 1968), tập hợp các ẩn sĩ sống theo tinh thần tu trì của thánh Âu Tinh rãi rác khắp nơi ở Châu Âu, đặc biệt là tại Ý. Vào thời điểm đó, sau công đồng Lateran IV diễn ra vào năm 1215, Giáo Hội đã chỉ thị không cho lập Dòng mới, đồng thời ban hành Tông thư Ne Nimium, nhằm tái tổ chức các nhóm tu trì nhỏ bằng việc yêu cầu họ sống cùng một cộng đoàn, tổ chức Tu nghị bầu chọn để vâng phục một bề trên tổng quyền chung, và lựa chọn một trong những Tu luật đã được chấp thuận bởi Giáo Hội (Tu luật của Âu Tinh hoặc Tu Luật Thánh Biển Đức).

Dòng Thánh Âu TinhCột mốc năm 1244

Vào ngày 16 tháng 12 năm 1243, Đức Giáo Hoàng Innocent IV đã ban hành một tông thư Incumbit Nobis kêu gọi các nhóm ẩn sĩ ở vùng Tuscany hợp nhất với nhau lại thành một Dòng tu với Tu luật và linh đạo của thánh Âu Tinh. Tháng Ba năm 1244, các ẩn sĩ đã tổ chức một tu nghị tại Rôma dưới sự hướng dẫn của Hồng Y Richard Annibaldi và đã thống nhất đi đến sự hiệp nhất. Từ đây, lịch sử của Dòng Thánh Âu Tinh bắt đầu.

Đức Thánh Cha chỉ thị cho các ẩn sĩ Tuscan chọn ra giữa họ một vị đứng đầu và xây dựng một bộ hiến pháp. Và rồi từ đó họ được biết đến dưới tên gọi Dòng Anh em Ẩn Sĩ Thánh Âu Tinh.

Nếp Sống Tu trì theo Thánh Âu Tinh

Đời sống tu trì của các ẩn sĩ vào năm 1244 có gốc tích sâu xa từ sự hoán cải của Thánh Âu Tinh tại Milan khi Ngài và các bạn hữu quay trở về quê hương Thagaste, cho đi mọi tài sản của họ, bắt đầu một cuộc sống học tập và cầu nguyện như những “tôi tớ của Thiên Chúa”:

“Lạy Chúa, Chính Ngài là Đấng làm cho người ta đồng tâm nhất trí trong một mái nhà… Chúng con đã cùng lên một ý tưởng thánh thiện là cùng sống với nhau. Chúng con đã đặt ra một câu hỏi là nên phục vụ Ngài nơi nào đó có ích nhất?! Và ý kiến chung của chúng con là quay trở về Phi Châu” (Tự thuật IX, 8)

Được trao tác vụ linh mục năm 391, Thánh Âu Tinh đã sử dụng một khu vườn ở Hippo để xây dựng một tu viện tại đây. Sau đó Ngài đã viết một bộ tu luật cho các anh em của ngài, lấy cảm hứng từ các cộng đồng Kitô Hữu tại Giêrusalem:

Mục đích chính yếu mà anh em quy tụ cùng nhau là để sống hòa hợp trong cùng một nhà, và đồng tâm nhất trí với nhau hướng về Thiên Chúa. (Tu luật I,2)

Khi trở thành Giám mục của Hippo, Ngài sống trong Tòa Giám Mục nhưng vẫn tiếp tục một nếp sống cộng đoàn cùng các giáo sĩ của Ngài. Sau đó, một tu viện dành cho nữ giới cũng được thiết lập trong thành phố.

Ý tưởng của Âu Tinh được lan rộng ra những nơi khác tại Châu Phi. Một số các anh em được phong chức Giám mục và họ đã mang nếp sống tu trì trước đây của họ sang những giáo hội địa phương khác. Trong thế kỉ thứ V, khoảng 35 tu viện được thành lập lấy ý tưởng tu trì từ những tu sĩ Âu Tinh. Giữa những năm 430 và 579, nếp sống này được mang đến Châu Âu bởi các tu sĩ và giáo sĩ trốn chạy cuộc bách hại của người Vandals.

  • Trong năm 440, Quodvultdeus thành Carthage mang nó đến Ý, gần vùng Napoli.
  • Năm 502, Thánh Fulgentius thành Ruspe đến Sardinia.
  • Donatus và 70 tu sĩ khác mang nó đến vùng nam Tây Ban Nha vào khoảng năm 570,
  • và một số tu sĩ khác có lẽ đã mang nó đến Pháp.

Sự phong phú của các bản Tu Luật Thánh Âu Tinh cổ thể hiện sự quan tâm vô hạn của Giáo hội trong suốt thời Trung Cổ đối với nếp sống tu trì này. Tuy nhiên, nó đã bị lu mờ đi bởi những tu luật khác trong hơn 3 thế kỉ, đặc biệt là Tu luật Thánh Biển Đức. Tu luật Thánh Âu Tinh xuất hiện một lần nữa trong thế kỷ thứ XI ở Châu Âu như là một cơ sở cho việc cải cách các tu viện và các kinh sĩ đoàn. Nó được kế thừa bởi các kinh sĩ dòng thánh Victor tại Paris, các kinh sĩ dòng thánh Norbert và các kinh sĩ Lateran.

Đại Hiệp Nhất năm 1256

Ngày 9/4/1256 đã trở thành một ngày trọng đại của Dòng Thánh Âu Tinh với việc Đức Giáo Hoàng Alexander IV ban hành tông thư Licet Ecclesiae Catholicae nhằm xác nhận sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn ẩn tu: Ẩn Sĩ Thánh Gioan Thiên Chúa, Ẩn sĩ thánh William, các Ẩn sĩ Brettino, các Ẩn sĩ Monte Favale, và nhiều nhóm nhỏ khác cùng với các Ẩn Sĩ Tuscan dưới cùng “một tu luật và một cách biểu thị với tên gọi Dòng Các Ẩn Sĩ Thánh Âu Tinh”.

Cuộc Đại Hiệp Nhất này được diễn ra tại trụ sở của các ẩn sĩ Tuscan, Santa Maria del Popolo, Rôma cũng dưới sự hướng dẫn của Hồng Y Annibaldi với sự hiện diện của các nghị huynh đến từ các cộng đoàn ẩn tu. Lanfranc Septala, cựu bề trên của Các Ẩn Sĩ Gioan Thiên Chúa đã trở thành Bề Trên Tổng Quyền của Dòng với 180 tu viện tại Ý, Áo, Đức, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungaria, Bohemia và Anh.

Việc hiệp nhất năm 1256 là một bước quan trọng trong việc cải tổ đời sống tu trì của Giáo Hội. Bởi từ đây Giáo Hoàng dự tính kết thúc sự nhẫm lẫn do phát sinh quá nhiều số lượng các nhóm tu trì nhỏ và vạch đường cho họ trở thành một lực lượng lãnh đạo tinh thần hùng mạnh phục vụ cho việc rao giảng và chăm sóc mục vụ tại các thành phố phát triển tại Âu Châu. Dòng Thánh Âu Tinh do thế mà trở thành một dòng hành khất cùng với các tu sĩ Đa Minh, Phanxicô và Cát Minh.

Phong trào Khất sĩ ở thế kỉ XIII là một cuộc cách mạng cho một tình hình mang tính cách mạng. Thời đểm này tính hiệp nhất của Giáo Hội một lần nữa bị đe dọa bởi các dị giáo. Những thách thức mới đã tạo ra những thay đổi tại lĩnh vực kinh tế và trí thức trong xã hội. Các tu sĩ được trực tiếp sai đến các thành phố lớn, các khu trung tâm đang phát triển để rao giảng cho các tầng lớp trí thức và mang tinh thần của Phúc âm đến cho mọi người. Dòng thánh Âu Tinh cũng không nằm ngoài cuộc mà cũng đã dấn thân vào tinh thần khất sĩ đấy. Cuộc sống ẩn tu dần dần nhường chỗ cho các hoạt động tông đồ, truyền giáo trong tinh thần của những người tu sĩ dòng Thánh Âu Tinh.

Kết lại, tinh thần của Dòng Thánh Âu Tinh được nhận diện qua hai nền tảng. Trước hết là chính bản thân và con người của Thánh Âu Tinh, từ người chúng ta tiếp nhận lý tưởng về đời sống tu trì, đặc biệt là tầm quan trọng của việc khám phá nội tâm cho Thiên Chúa và cho cộng đoàn. Thứ hai đó là Phong trào Khất sĩ mà từ đó Dòng Thánh Âu Tinh đã trở thành một dòng anh em hoạt động tông đồ.

Nguồn: Augustinians.Net

Save

Save