Tu luật Thánh Augustinô

Tu Luật Thánh Âu Tinh đóng vai trò cốt lõi trong linh đạo, như là kim chỉ nam cho đời sống và mọi hoạt động, đồng thời cũng thể hiện rõ các giá trị đặc trưng của Dòng Thánh Âu Tinh: Hiệp Nhất, Chân Lý và Bác Ái. 

TU LUẬT CỦA THÁNH ÂU TINH (AUGUSTINÔ)

Bản dịch của Dòng Anh Em Giảng Thuyết, được đánh số lại dựa theo Hiến Pháp Dòng Thánh Âu Tinh.

1. Anh em rất thân mến, trên hết mọi sự, chúng ta phải kính mến Thiên Chúa, rồi yêu thương tha nhân, vì đó là những lệnh truyền được ban cho ta một cách chính yếu[1].

2. Vậy, đây là những điều chúng tôi truyền cho anh em là những người sống trong đan viện phải tuân giữ :

CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH VÀ NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

3. Sở dĩ anh em đoàn tụ[2] làm một trước hết là để anh em sống đồng tâm nhất trí[3] trong một nhà và để anh em chỉ có một lòng một ý[4] trong Thiên Chúa.

4. Anh em đừng nói cái gì là của riêng, nhưng tất cả đều là của chung cho anh em[5]. Bề trên của anh em sẽ phân phát của ăn áo mặc[6] cho mỗi người trong anh em[7], nhưng không phải ai cũng như nhau, vì không phải tất cả anh em đều khoẻ mạnh như nhau, nhưng ai cần bao nhiêu sẽ cho bấy nhiêu[8]. Thật vậy, anh em đọc thấy trong sách Công vụ Tông đồ : Các tín hữu thời đó để mọi sự làm của chung và phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu[9].

5. Ai khi còn ở ngoài đời có cái gì, thì khi gia nhập đan viện phải sẵn sàng để làm của chung.

6. Còn ai khi trước không có, thì đừng tìm trong đan viện những gì không thể có khi còn ở ngoài. Nhưng phải phân phát cho những người này những gì họ cần vì họ yếu đuối, cho dù khi còn ở ngoài họ nghèo đến nỗi không thể liệu được những thứ thiết yếu. Tuy nhiên, những người này đừng nghĩ mình hạnh phúc vì tìm được của ăn áo mặc[10] mà khi còn ở ngoài mình không thể tìm được.

7. Cũng đừng vênh váo vì được hợp đoàn với những người mà khi còn ở ngoài mình không dám đến gần. Nhưng hãy nâng tâm hồn lên[11], và đừng tìm kiếm những điều phù phiếm thế gian[12] : kẻo đan viện nên hữu ích cho người giàu, mà không cho người nghèo; nếu ở đó người giàu khiêm nhường, còn cũng ở đó người nghèo lại sinh kiêu ngạo[13].

8. Lại nữa, ai khi còn ở ngoài đời có được kính trọng[14] thế nào đi nữa, thì đừng khinh bỉ các anh em của mình vốn nghèo khó nhưng đã gia nhập cộng đoàn thánh thiện này. Đúng hơn, phải hãnh diện, không phải vì cha mẹ giàu sang quyền quý, nhưng vì được hiệp đoàn với các anh em nghèo. Đừng khoe khoang vì đã góp phần tài sản[15] của mình cho đời sống chung; đừng kiêu căng vì của cải của mình được phân chia trong đan viện hơn là được hưởng dùng ở ngoài đời. Vì các nết xấu thúc đẩy người ta làm việc xấu, còn tính kiêu ngạo lại xâm nhập vào cả việc tốt để làm cho việc tốt hư đi. Vả lại, nếu phân phát của cải cho người nghèo[16] để trở nên nghèo mà linh hồn lại ra khốn nạn vì kiêu ngạo do khinh chê hơn là sở hữu của cải thì được ích gì?

9. Vậy, hết thảy anh em hãy sống đồng tâm nhất trí[17], hoà thuận; hãy tôn kính Thiên Chúa nơi nhau, vì anh em là đền thờ của Người[18].


[1] Mt 22,35-40.

[2] Mt 18-20, Ga 11,52;17.

[3] Tv 67,7.

[4] Cv 4,32

[5] Cv 2,44; 4,32.

[6] 1 Tm 6,8…

[7] Cv 4,35.

[8] Cv 2,45;4,35.

[9] Cv 2,44-45.

[10] Xem chú thích số 8 trên.

[11] Cl 3,1-2.

[12] Pl 3,19.

[13] 1 Cr 5,2; 13,4.

[14] Gl 2,2.

[15] Tb 1,19; Lc 8,3; 1 Cr 13,3.

[16] Tv 111,9; Lc 18,22; 1 Cr 13,3.

[17] Cv 1,14; 2,46; Rm 15,6.

[18] 1 Cr 6,16; x. 1 Cr 3,16.

CHƯƠNG II: VIỆC CẦU NGUYỆN

10. Anh em hãy chuyên cần cầu nguyện[1] vào những giờ những lúc đã định.

11. Ở nhà nguyện, không ai được làm việc gì trừ việc xứng với danh nghĩa của nhà ấy : để nếu ai rảnh rỗi muốn cầu nguyện ngoài những giờ đã định thì không bị người muốn làm việc gì khác ở đó ngăn trở.

12. Khi anh em cầu nguyện với Thiên Chúa bằng thánh vịnh và thánh ca[2], thì miệng đọc lời nào lòng phải suy lời ấy[3].

13. Đừng hát ngoài những gì luật truyền phải hát. Còn những gì không buộc phải hát thì đừng hát.


[1] Cl 4,2; Rm 12,12.

[2] Ep 5,19.

[3] Mt 12,34.

CHƯƠNG III:
TIẾT ĐỘ VÀ KHỔ CHẾ

14. Anh em hãy chế ngự xác thịt bằng chay tịnh và kiêng ăn uống tuỳ theo sức khỏe cho phép. Ai không thể giữ chay, thì ít là không được ăn gì ngoài giờ cơm, trừ khi đau yếu.

15. Trong suốt bữa ăn, anh em hãy nghe đọc sách theo như thói quen, đừng gây động đạc và cãi vã, kẻo chỉ có miệng đón nhận lương thực, còn tai thì lại đói khát Lời Thiên Chúa[1].

16. Ai yếu đau lâu dài, nếu được đối xử một cách khác về ăn uống, thì người khoẻ mạnh hơn đừng buồn phiền và cũng đừng cho là bất công. Cũng đừng nghĩ họ hạnh phúc hơn vì được dùng những món mình không được dùng; nhưng tốt hơn, hãy vui mừng vì mình có thể làm được điều mà người kia không thể làm được.

17. Và nếu những người trước đây vốn sống sung sướng nay vào đan viện nếu được đồ ăn, áo mặc, chăn mền khá hơn những người khỏe mạnh hơn, tức là hạnh phúc hơn, thì những ai không được như thế phải nghĩ rằng những người ấy đã bỏ đời sống thế gian để vào đời sống này, dù không thể sống đạm bạc như những người khoẻ mạnh hơn, nhưng như thế cũng là có công phúc rồi. Anh em đừng đòi điều một ít người được, không phải vì họ được tôn trọng, nhưng vì được chiếu cố, kẻo xảy ra điều ngược đời đáng tiếc này là trong đan viện, những người giàu thì cố gắng hết sức, còn những người nghèo khó lại trở nên yếu đuối.

18. Những người yếu đau cần phải ăn uống ít để bệnh khỏi nặng thế nào, thì khi khỏi bệnh cũng cần được chăm sóc sao cho chóng hồi phục, cho dù khi còn ở ngoài đời họ rất nghèo khó; những người vừa qua cơn bệnh được đối xử như vậy thì cũng giống như những người khi trước giàu sang đã được đối xử. Nhưng khi đã bình phục thì phải trở lại với nếp sống hạnh phúc hơn của mình, càng ít nhu cầu thì càng xứng đáng là tôi tớ Thiên Chúa hơn. Khi đã khoẻ rồi thì đừng ham muốn đồ ăn cần cho người đau yếu. Ai khoẻ chịu đựng hơn là người giàu có hơn. Bởi vì thiếu một chút còn hơn có nhiều.


[1] Am 8,11; Mt 4,4.

CHƯƠNG IV:
GIỮ GÌN ĐỨC KHIẾT TỊNH VÀ SỬA LỖI ANH EM

19. Y phục đừng có gì gây chú ý; đừng muốn gây cảm tình bằng y phục, nhưng bằng phẩm hạnh.

20. Khi đi đâu, anh em hãy cùng đi với nhau. Khi đến nơi, hãy ở cùng nhau.

21. Khi đi, đứng, cách ăn mặc cũng như trong mọi hành vi của anh em, đừng có điều gì khó coi, nhưng phải xứng với sự thánh thiện của anh em.

22. Nếu thấy phụ nữ, anh em đừng quá chú ý nhìn họ. Khi đi đường, không cấm nhìn phụ nữ, nhưng ước ao họ hay muốn họ yêu mình thì là tội nặng. Sự ham muốn người phụ nữ không phải chỉ do tình cảm ngầm mà còn do tình cảm và cả nhìn xem nữa. Đừng nói mình có tâm hồn thanh khiết khi anh em có con mắt không thanh khiết, vì : con mắt không thanh khiết cho thấy tâm hồn không thanh khiết[1]. Dù không nói ra, nhưng việc trao đổi nhau những cái nhìn, cũng cho thấy tâm hồn không thanh khiết, vì cả hai đều vui sướng theo sự ham muốn của xác thịt[2], ngay cả khi không xâm phạm đến thân thể, thì cách ăn nết ở đã không còn thanh khiết nữa.

23. Người quá chú ý nhìn xem phụ nữ và thích họ nhìn xem mình như thế thì đừng tưởng rằng khi làm như vậy không ai trông thấy. Chắc chắn có, và chính những người mình không ngờ thì họ lại thấy. Cho dù kín đáo không ai nhìn thấy, nhưng còn Đấng từ trời cao nhìn xuống, không gì giấu được, thì sao[3] ? Phải chăng vì Người khôn ngoan bao nhiêu thì càng kiên nhẫn bấy nhiêu, nên tưởng Người không trông thấy ? Vậy, con người thánh phải sợ làm mất lòng Người[4] để khỏi muốn làm đẹp lòng phụ nữ cách bất chính. Phải nghĩ rằng Người trông thấy mọi sự để khỏi muốn nhìn xem phụ nữ với tà ý cách bất chính. Trong việc này, phải có lòng kính sợ, vì sách thánh viết : “Chúa ghê tởm người nhìn cắm mắt”[5].

24. Vậy, khi anh em họp nhau trong nhà thờ hay bất kỳ nơi nào có phụ nữ, hãy gìn giữ đức thanh khiết cho nhau. Vì Thiên Chúa ngụ trong anh em[6], thì cũng theo cách này Người dùng anh em để gìn giữ anh em.

25. Nếu thấy ai trong anh em không giữ con mắt như tôi đã nói, anh em hãy khuyến cáo họ ngay để điều vừa chớm khỏi gia tăng, nhưng được chữa trị kịp thời. Nhưng nếu đã khuyến cáo mà ngày khác lại thấy họ vẫn như thế, thì phải coi họ như người bị thương cần trình báo để chữa trị. Tuy nhiên, trước đó phải cho một người khác hoặc người thứ ba biết[7] để hai hoặc ba người làm chứng buộc họ nhận tội[8] và chịu hình phạt nghiêm khắc xứng hợp.

26. Làm như thế, anh em đừng nghĩ mình ác tâm. Vì anh em không phải là người vô tội nếu như có thể trình báo để sửa chữa những người anh em của mình mà anh em lại im lặng để họ hư đi. Nếu có người anh em nào bị thương nơi thân xác nhưng giấu kín vì sợ phải giải phẫu, thì anh em biết mà im lặng không phải là độc ác sao, và trình báo lại không phải là thương xót sao[9] ? Vì thế, anh em càng phải trình báo để họ khỏi hư hỏng trong tâm hồn.

27. Nhưng trước khi cho những người khác biết để nhờ họ người ấy nhận tội nếu như họ chối, thì phải trình cho bề trên trước đã để có thể sửa chữa cách kín đáo, không cần cho người khác biết nữa. Nếu như người ấy vẫn chối, lúc đó cần phải đưa người ấy đối diện với nhiều người để có thể buộc họ nhận lỗi không phải do một[10] nhưng là hai hoặc ba nhân chứng[11]. Tuy nhiên, người có lỗi sẽ chịu hình phạt theo quyết định của bề trên hay của một bề trên cao cấp của người ấy. Nếu họ lại từ chối hình phạt và không chịu rút lui, thì phải loại khỏi cộng đoàn của anh em. Xử như thế không phải là độc ác, nhưng là thương xót, kẻo nhiều người khác bị hư lây.

28. Điều tôi đã nói về việc đừng quá chú ý nhìn phụ nữ, thì cũng phải tuân giữ trung thành và cẩn thận khi phát giác, ngăn cấm, trình báo, bắt thú nhận và xét xử các tội khác, nhưng phải làm vì yêu con người và ghét nết xấu.

29. Ai đi vào đường hư hỏng là lén lút nhận thư từ hay quà biếu của người khác, nếu thú nhận thì phải tha thứ cho họ và cầu nguyện cho họ. Nhưng nếu người ấy bị bắt quả tang và nhận tội, thì phải chịu sửa phạt nặng hơn theo quyết định của bề trên hay của bề trên cao cấp.

 


[1] Mt 5,28.

[2] Ga 2,16.

[3] Cn 24,12.

[4] Cn 24,18.

[5] Cn 27,20a, theo bản LXX.

[6] 1 Cr 3,16; Rm 8,9 và 11.

[7] Mt 18,15-17.

[8] Đnl 9,15; 17,6.

[9] Cn 11,17.

[10] Xem chú thích số 7 trên.

[11] Xem chú thích số 8 trên.

CHƯƠNG V:
VIỆC QUẢN TRỊ TÀI SẢN CHUNG VÀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

30. Y phục của anh em phải để chung một nơi cho một hoặc hai hay nhiều người coi sóc để mối mọt khỏi làm hại. Và anh em có kho để cất chung thực phẩm thế nào, thì cũng phải có phòng chung để y phục như vậy. Nếu có thể, anh em đừng lo đòi hỏi y phục hợp mùa, đừng bận tâm xem có phải là áo mình đã thay trước hay người khác đã mặc, nhưng phải làm sao để ai cần thì không bị từ chối[1]. Nhưng nếu vì sự phân phối đó mà anh em phân bì lẩm bẩm với nhau, và có người phàn nàn vì nhận được y phục xấu hơn trước hoặc tức tối vì không được mặc như anh em khác, lúc đó, anh em hãy xét xem anh em thiếu y phục thánh trong tâm hồn[2] biết là dường nào khi cãi vã nhau vì y phục bên ngoài. Nhưng nếu vì bệnh tật mà anh em được y phục mình đã mặc trước, thì cũng phải để một nơi có người chăm sóc chung.

31. Đừng ai làm việc vì tư lợi, nhưng hãy làm mọi việc vì công ích, và làm một cách chăm chỉ và siêng năng nhanh nhẹn hơn khi làm cho riêng mình. Vì đức ái, như đã được viết, “không tìm tư lợi”[3], phải hiểu là nhân đức ấy đặt công ích trên tư lợi, chứ không đặt tư lợi trên công ích.Vậy, càng lo cho công ích hơn tư lợi bao nhiêu, anh em càng thấy mình tiến bộ về đàng nhân đức ấy bấy nhiêu. Do đó, trong mọi nhu cầu tạm thời, thì đức ái luôn tồn tại[4] phải chiếm ưu thế[5].

32. Chính vì thế, khi có ai gửi cho con cái mình hoặc những người họ hàng đang sống trong đan viện y phục hay bất cứ đồ dùng cần thiết khác thì không được nhận cách lén lút, nhưng phải nộp cho bề trên để làm của chung[6] và phân phát cho ai cần. Còn giấu diếm của người ta cho, sẽ bị trừng phạt như kẻ trộm.

33. Tuỳ theo quyết định của bề trên, y phục của anh em sẽ do chính anh em giặt lấy hoặc thuê thợ giặt, kẻo vì muốn cho y phục sạch sẽ quá mà trong linh hồn lại có những vết nhơ.

34. Khi bệnh cần phải tắm, không được từ chối. Phải tuân lời thầy thuốc, không được lẩm bẩm. Vì thế, dù không muốn, bệnh nhân vẫn phải làm điều có ích cho sức khoẻ theo lệnh bề trên. Nếu bệnh nhân muốn điều không nên thì đừng theo ý họ. Vì khi thích điều gì, dù là có hại, người ta cũng cho là hữu ích.

35. Sau cùng, khi một tôi tớ Thiên Chúa cho biết mình bị đau đớn kín đáo trong thân thể thì phải tin không được nghi ngờ. Nhưng nếu không chắc có nên chữa trị như họ xin hay không, thì tốt hơn hãy hỏi thầy thuốc.

36. Khi bệnh nhân cần đi tắm hay đi bất cứ đâu, phải cho ít nhất hai hoặc ba người cùng đi. Và ai cần đi đâu, phải đi với những người được bề trên chỉ định.

37. Việc chăm sóc bệnh nhân, hoặc những người đang dưỡng bệnh, cũng như đang mắc bệnh, dù không phải là bệnh nan y, phải giao cho một anh em để chính người ấy xin quản lý những thứ mà mình thấy cần cho bệnh nhân. Những người được đặt làm quản lý, làm người coi sóc y phục, hoặc sách vở phải phục vụ anh em, không được kêu ca lẩm bẩm.

39. Sách vở, phải xin vào những giờ đã định mỗi ngày. Ai xin ngoài giờ sẽ không cho.

40. Nhưng y phục và giày dép, khi anh em thiếu mà xin thì phải cho ngay, không được trì hoãn.


[1] Cv 4,35.

[2] Tt 2,3.

[3] 1 Cr 13,5.

[4] 1 Cr 13,8-13.

[5] 1 Cr 12,31.

[6] Cv 4,35.

CHƯƠNG VI:
XIN LỖI VÀ THA THỨ

41. Cãi nhau, hoặc anh em đừng có bao giờ, hoặc anh em phải chấm dứt cho nhanh, kẻo cơn giận biến thành oán thù, cọng rơm biến thành cái xà[1], làm cho linh hồn anh em thành sát nhân. Vì anh em đọc thấy : “Ai ghét người anh em mình thì là kẻ sát nhân”[2].

42. Ai nhục mạ, nói xấu hay vu khống người khác, phải nhớ sửa chữa càng sớm càng tốt, còn người bị xúc phạm phải tha thứ, đừng chấp nhất[3]. Nếu làm mất lòng nhau, thì phải tha thứ lẫn cho nhau[4], vì lời cầu nguyện của anh em, anh em càng siêng năng đọc bao nhiêu, thì càng phải thực hành bấy nhiêu. Người hay giận nhưng mau xin người mình biết là đã xúc phạm tha thứ thì tốt hơn người chậm giận, nhưng chậm xin lỗi. Người không bao giờ muốn xin lỗi hoặc xin lỗi không thật lòng, dù không bị loại ra thì cũng chẳng có lý do ở lại trong đan viện. Vì thế anh em hãy tránh dùng những lời nặng nề cứng cỏi. Ai lỡ miệng, cũng đừng ngại dùng miệng của chính mình làm phương dược để chữa lành những vết thương đã gây ra.

43. Nhưng khi nhu cầu kỷ luật khiến anh em phải dùng những lời cứng rắn để sửa chữa cách ăn nết ở, thì dù có thấy mình quá lời cũng không đòi anh em phải xin bề dưới tha lỗi, kẻo hạ mình xuống quá sẽ mất uy tín, khó điều khiển những người dưới quyền mình. Nhưng bấy giờ hãy xin lỗi Chúa của mọi người, Đấng biết rõ là dù anh em có sửa trách quá lời, cũng chỉ vì yêu thương mà thôi. Lòng yêu thương nơi anh em không được theo tính xác thịt, nhưng phải theo Thần Khí.


[1] Mt 7,3-15.

[2] 1 Ga 3,15.

[3] Mt 6,12.

[4] Xem Mt 6,12.

CHƯƠNG VII:
QUYỀN BÍNH VÀ VÂNG LỜI

44. Anh em hãy vâng lời bề trên như cha[1], nhất là bề trên thượng cấp, là người coi sóc mọi anh em.

45. Vậy trách nhiệm của bề trên là quan tâm lo lắng để tất cả những điều trên đây được tuân thủ, và nếu có điều nào ít được tuân giữ thì không được lơ là bỏ qua, nhưng phải lo sửa chữa nhiều hơn nhất, còn những điều gì vượt quá quyền hạn hay sức lực của mình, thì phải trình lên bề trên cao cấp hơn.

46. Nhưng chính người điều khiển anh em đừng nghĩ mình có phúc vì được quyền thống trị, nhưng vì được yêu mến phục vụ anh em[2]. Anh em phải tôn kính bề trên, còn bề trên, vì kính sợ Thiên Chúa, phải đặt mình dưới chân anh em[3]. Bề trên hãy nêu gương sáng về các việc lành cho mọi người[4]. Hãy sửa phạt những kẻ khuấy động, ủi an những người nhát đảm, nâng đỡ những người yếu đau, phải kiên nhẫn với mọi người[5]. Phải mau mắn giữ kỷ luật và dùng quyền cho anh em sợ mà tuân giữ. Tuy cả hai điều đó đều cần thiết, nhưng bề trên phải ao ước được anh em yêu mến hơn là sợ hãi, phải luôn nghĩ rằng mình sẽ phải thưa lại với Thiên Chúa về các anh em của mình[6].

47. Do đó, khi vâng lời bề trên, không những là anh em thương mình, nhưng còn là thương bề trên nữa[7] vì, trong anh em, càng ở địa vị cao hơn thì càng gặp nguy hiểm lớn hơn.

 


[1] Kb 13,17.

[2] Lc 22,25-26; Gl 5,13.

[3] Hc 13,20.

[4] Tt 2,7.

[5] 1 Tx 5,14.

[6] Kb 13,17.

[7] Hc 30,34.

CHƯƠNG VIII:
TUÂN GIỮ TU LUẬT

48. Xin Thiên Chúa cho anh em tuân giữ mọi điều trên đây để anh em nên những người yêu mến vẻ đẹp thiêng liêng và toả ngát hương thơm Chúa Kitô[1] qua cuộc sống tốt lành[2], không như nô lệ dưới ách lề luật, nhưng như con cái trong ân sủng[3].

49. Ước gì sách này nên như gương cho anh em soi, để khỏi vì quên mà lơ là điều nào, thì mỗi tuần phải đọc cho anh em nghe. Khi thấy mình trung thành thực hiện những điều đã được viết ở đây, anh em hãy tạ ơn Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành. Ngược lại, nếu ai trong anh em thấy mình thiếu sót điều nào, thì hãy hối tiếc vì điều đã qua và để ý điều sắp tới, cầu xin cho mình được tha nợ và không bị sa chước cám dỗ[4].


[1] Gc 3,13; 1 Pr 3,16; 2,12.

[2] 2 Cr 2,15.

[3] Rm 6,14; Gl 4,1-7.

[4] Mt 6,13.